info@foaboverlida.se
 Felanmälan
 

FÖAB FJÄRRVÄRME I ÖVERLIDA AB
VI BRINNER FÖR BYGDEN

Anläggningen grundades 2008 som ett medlemsägt företag. 2017 köpte familjen Löfström upp verksamheten och har drivit den sen dess.
 
Vi är ett litet lokalt fjärrvärmebolag med ett 40-tal kunder i Överlida.
 
Värmekällan är flis som i största möjliga mån levereras av lokala entreprenörer.
 
Vår målsättning är att hålla god service och trygg värme för alla kunder.
Vill man ansluta sig till systemet kan vi lämna offertförslag på en helhetslösning.
 
De två pannorna som finns i verket är på 1000 respektive 400 kilowatt.
 
Varmvattnet pumpas ut genom plastslangar inkapslade i frigolitlådor till alla fastigheter där en värmeväxlare överför värmen till det lokala systemet.
 
Vi hoppas kunna leverera värme åt Överlidaborna lång tid framöver.